Barcaleta, humor, qyfyre, gallada

100% për të qeshur

Humori është dhuratë që mund t’ia bëjmë vetes dhe të tjerëve.

Humori është cilësia e njeriut për të shkaktuar të qeshurin dhe zbavitjen e njerëzve të tjerë nëpërmjet sendeve, ose rrethanave.

Humori përfshin një formë zbavitjeje apo komunikimi njerëzor i cili shkakton ndjenja kënaqësie, ose i bën njerëzit të qeshin ose të ndjehen të lumtur.